Aanleverspecificaties voor 2D laseronderdelen (snijwerk vlak plaatmateriaal)

 • Verwerkbare bestandsformaten: DWG / DXF
 • Bestanden op schaal 1 : 1 in mm (metrische maatvoering).
 • De bestandsnaam mag geen leestekens bevatten.
 • De bestandsnaam mag uit maximaal 50 karakters bestaand.
 • Te snijden contouren in WIT en te graveren contouren in GEEL.
 • Gravering enkel mogelijk op bovenzijde plaat.
 • Lijnen zijn ononderbroken lijnen (geen stippellijnen, geen buiglijnen e.d.).
 • Elk bestand bevat slechts één tekening/onderdeel.
 • Elk bestand bevat enkel de productomtrek (geen maatlijnen, titelblokken, bijschriften e.d.).
 • Het bestand bevat geen blinde gaten, tapgaten, verzinkingen of afschuining.

Aanleverspecificaties voor 3D laseronderdelen (snijwerk + zetwerk)

 • Verwerkbare bestandsformaten: STP / STEP.
 • Bestanden op schaal 1 : 1 in mm (metrische maatvoering).
 • De bestandsnaam mag geen leestekens bevatten.
 • De bestandsnaam mag uit maximaal 50 karakters bestaand.
 • STEP­ bestand aanleveren kan zowel als mono en samengesteld bestand.
 • STEP­ bestand in constante plaatdikte.
 • STEP­ bestanden mogen geen afschuiningen, draad of verzonken gaten bevatten.
 • Alle hoeken dienen losgesneden te zijn en niet overlappend.

Voor extra bewerkingen in zowel 2D als 3D laseronderdelen

 • PDF-werktekening met maatvoeringen bijvoegen voor speciale bewerkingen.
 • Bij tapgaten aantal opgeven en PDF-werktekening toevoegen (zelfde bestandsnaam).
 • Teken tapgaten op boordiameter.
 • Bij verzonken gaten aantal opgeven en PDF-werktekening toevoegen (zelfde bestandsnaam).
 • Teken soevereingaten op de kleinste diameter.
 • Eventuele toleranties van gaten etc. vermelden in de PDF-werktekening.